Skip to content

Rakyat Rabu

#RakyatRabu mengetengahkan pelbagai kempen advokasi digital YUFE mengenai isu alam sekitar tempatan.

Kami berharap dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang isu alam sekitar tempatan, meningkatkan jangkauan untuk kempen aktivis sedia ada, dan menggalakkan tindakan sivil.

Kempen alam sekitar tempatan yang telah kami mengetengahkan atau lancarkan: